The first row: Yuhang Xing, Xiaolei Liu, Qianqian Du, Grace Xing Hu, Huining Cao, Philip Dybvig, Chun Chang, Tan Wang, Wei Xiong, Long Chen, Bin Zhao
The second row: Feng Gao , Xiaoyang Li, Dongyan Ye , Ning Zhu, Charles Chang, Yen-cheng Chang, Fan Yu, Jia Chen, Jun Yang, Hui Ou-yang, Nengjiu Ju, Chenghu Ma, Xunan Feng, Kewei Hou
The Third row: Peggy Huang, Darwin Choi, Chun Xia , Zhongzhi Song, Hong Yan, Liyan Yang, Fei Wu, Tingjun Liu, Canlin Li, Xi Zhao, Ming Guo, Maojun Zhang, Tong Yu, Bin Wei , Jiang Wang