The first row: Chenyu Shan, Bin Zhao, Jianjun Miao, Sheridan Titman, Huining Cao, Jennifer Huang, Phil Dybvig, Jennifer Carpenter, Tan Wang, Cheng-Der Fuh, Harold Zhang, Bing Han
The second row: Yajun Wang, Wei Huang, Peng Liu, Bohui Zhang, Nengjiu Ju, Han Xia, Xuan Tian, Thomas Maurer, Mark Loewenstein, Jan Bena, Xiaoyan Zhang, Liyan Yang, Yen-cheng Chang, Zhenjiang Qin, Yexiao Xu, Tao Huang
The Third row: Fei Wu, Tong Yao, Yongxin Xu, Jennie Bai, Honghui Zhu, Takeshi Yamada, Yuan Yuan, Hua Wang, Suoya Yin, Lin Peng, Yifei Mao, Lin Zou, Jianing Zhang