Program Organizing Committee

Conference Co-Organizers
Henry Cao (CKGSB)     Tan Wang (UBC and SAIF)
Program Chair:
Michael Brennan (UCLA)
Program Committee:
Cao, Henry (CKGSB)
Chen, Long (CKGSB)
Huang, Jennifer (CKGSB)
Ju, Nengjiu (SAIF)
Li, Canlin (Board of Governors of the Federal Reserve System)
Li, Haitao (CKGSB)
Liu, Jun (UCSD and SAIF)
Qian, Jun (Boston College and SAIF)
Wang, Tan (UBC and SAIF)
Wei, John (HKUST)
Xiong, Wei (Princeton)
Yan, Hong (SAIF and South Carolina)
Yu, Xiaoyun (Indiana)
Zhu, Ning (SAIF)
Zhang, Harold (UT Dallas)
Zhu, Xiaodong (Toronto)