Participants List:

Name

Confirmed Affiliation

Cao Henry

CKGSB

Chang Charles

SAIF

Chang Chun

SAIF

Chang Yencheng

SAIF

Chen Long

Washington University in St. Louis and CKGSB

Chen Songnan

SAIF

Du Qianqian

SAIF

Fang Hongyan

Southwestern University of Finance and Economics

Fei Fangyu

CAFR

Guo Ming

SAIF

Jennifer Carpenter

New York University

Ju Nengjiu

HKUST and SAIF

Li Xiaoyang

CKGSB

Li Xuenan

University of Michigan and CKGSB

Liang Bing

UMass and SAIF

Liu Jing

CKGSB

Liu Jun

University of California at San Diego

Liu Tingjun

CKGSB

Liu Xiaolei

CKGSB and HKUST

Ma Chenghu

Fudan University

Mark Seasholes

HKUST

Miao Jianjun

Boston University

Pan Jun

MIT Sloan and SAIF

Pasquale Della Corte

Warwick Business School

Paul Burik

SAIF

Philip H. Dybvig

Wash U-St Louis

Qian Jun

Boston College and CAFR

Shan Chenyu

The University of Hong Kong

Tai Mingzhu

Tsinghua University

Tian Weidong

University of North Carolina at Charlotte

Wang Jiang

MIT and SAIF

Wang Tan

UBC and SAIF

Xia Chun

University of Hong Kong

Yan Hong

University of South Carolina and SAIF

Yang Jun

Indiana University

Yang Zhishu

Tsinghua University

Yu Fan

Claremont McKenna College

Zhang Chenying

Wharton

Zhang Hong

CKGSB and INSEAD

Zhang Weining

National University of Singapore

Zhao Bin

SAIF

Zhao Feng

University of Texas at Dallas

Zhao Xi

CAFR

Zhou Hao

Federal Reserve Board

Zhu Julie

Boston University